Yeni Kayıt / Şifremi Unuttum

Kullanıcı Adı :     Parola :
  


» Adatepe Taş Mektep 2017

 
    
 

Adatepe TAŞMEKTEP 2017

Yaz Seminerleri ve Atölyeler

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 - 11 Haziran 2017

Kokunun Kültürel Tarihi                                                                                                                 Vedat Ozan  

Dış dünyayla iletişimde önemli yer tutan beş temel duyudan biri olan “koku” duygusu hakkında temel bilgiler. Kokunun bellekle ilişkisi, cinselliğe etkisi, moda dünyasındaki yeri, lezzet içindeki önemi. İnsanlar koku duyusu aracılığıyla birer tüketici olarak nasıl yönlendirilir?  Parfümün temel hammaddelerinin, lezzet algısında koku duyusunun rolü. Ve koku ile ilgili pek çok bilinmeyen…

Katılım ücret: 500 TL

Seminer saatleri: Cuma 18 00 - 20 30, Cumartesi, Pazar 09 00- 12 00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 - 11 Haziran 2017

El Baskısı (Yazma) Atölyesi                                                                                                         Cemile Tuna 

 

Kaynak:

Reyhan Kaya, Türk Yazmacılık Sanatı  (Tahta Kalıpla Kumaş Baskısı), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1988, İstanbul

Katılım ücretsizdir

Seminer saatleri: Cuma 10 00 -14 00, Cumartesi, Pazar 14 00 – 18 00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 - 9 Temmuz 2017

Türkiye'nin Siyasal Zihniyet Dünyası                                                                                             Tanıl Bora 

Modern zamanlarda Türkiye'de hüküm sürmüş siyasal ideolojilerin kimi ortak karakteristiklerini saptayabilir miyiz? Bütün ya da belli başlı siyasal akımları yatay kesen kimi motifler, meseleler, dertler, kaygılar, kompleksler var mıdır? Bu ortak karakteristiklerin varlığı bize neler söyler?

Yekpare bir 'Türk zihniyeti' keşfetmek yerine istisnaların, 'sapmaların' hakkını vermek için, 'vasatın' muhasebesini yapmak nasıl mümkün olur?

 

Okuma önerisi: Tanıl Bora, Cereyanlar: Türkiye’de Siyasî İdeolojiler, İletişim Yayınları, 2017, İstanbul

Katılım ücret: 500 TL

Seminer saatleri: Perşembe 18 00 -20 30, Cuma, Cumartesi, Pazar 09 00- 12 00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------13 - 16 Temmuz 2017

Amerikan Kültürünün Temeli “Püritenizm” 

Kürşad Demirci

Katılım ücret: 500 TL

Seminer saatleri: Perşembe 18 00 -20 30, Cuma, Cumartesi, Pazar 10 00- 12 00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

22 - 23 Temmuz 2017      

İpek Yolunda Uygurlar                                                                                                             Melek Özyetgin

 

İslam Öncesi Türk Kültür ve Medeniyetinden Bir Sayfa:

Orta Asya’daki Eski Uygur dönemi, genel Türklük alanı içinde, coğrafya, dil, din ilişkisinin kalıcı izler bıraktığı tarihteki yegâne alanlardan biridir. Bu dönem ayrıca İslam öncesi Maniheist ve Budist bir çevrede Türk dilinin en zengin yazılı eserlerinin verildiği dönemdir. Başlangıçta Moğolistan bozkırlarında ardından göç yoluyla gittikleri bugünkü Çin sınırları içinde kalan, tarihi İpek Yolu’nun önemli bir kısmını kapsayan coğrafyada Uygurlar Orta Asya Türk kültürünün en parlak ve verimli dönemini yaratmışlardır.

Tarih sahnesinde Uygurların varlık gösterdiği ve katkı yaptığı alanlardan biri de İpek Yolu’dur. Kültür, inanç ve yaşam tarzı bakımından farklı olan Doğu ve Batı arasında İpek Yolu bir köprü vazifesini görmüştür. Bu tarihî yolun Orta Asya’daki kısmı 10. yüzyıldan başlamak üzere 14.yüzyıla kadar büyük ölçüde Uygurların hâkimiyeti altında olmuştur. İpek Yolu’nun ana güzergâhı üzerinde kurdukları şehirleriyle Uygurlar bu coğrafyanın gelişmesinde ve zenginleşmesinde önemli rol oynamıştır. Önce Maniheist ardından Budist olarak İpek yolunda zengin bir kültür yaratan Uygurların katkılarının birincil tanıkları olan Uygur hukuk belgeleri günümüze kadar ulaşmıştır. Orta dönem yerleşik Türk kültürünün en güçlü temsilcisi olan Uygur toplumuna ait bu hukuk belgeleri, gerek şahıslar arasındaki gerekse şahıslarla devlet arasındaki hukukî süreçleri bize tanıklamaktadır. Bu seminerde, eski Türk çağının sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamı konusunda paha biçilmez değerde olan bu orijinal belgelerin ışığında Uygurlar ve İpek Yolu’na yaptıkları katkılar anlatılacak. Uygurların şehirleri nasıldı? Aralarında nasıl sözleşmeler yapıyorlardı? Sözleşmelerinde bugünkü temel hukuk kavramları kefil, müteselsil kefil, rehin, ipotek, tanık, cezai müeyyideler nasıl yer alıyordu? Kişi hakları açısından nasıl uygulamaları vardı? Nüfus sayımlarına esas olan aile beyannamelerini nasıl hazırlıyorlardı? Uygurlarda vasiyet geleneği nasıldı? Kölelerine nasıl davranıyorlardı? Uygurların aile yaşamlarında evlatlık alma ve evlat rehin verme nasıl yapılıyordu? İpek yolunun en mahir tüccarları olarak Uygurlar kağıt parayı nasıl kullanıyorlardı? İpek Yolu’nda ticaretteki en önemli alınıp satılan materyaller nelerdi? Dönemin orijinal hukuk belgelerine dayalı olarak bu soruların cevapları örneklerle bu seminer çalışması içinde değerlendirilecek.

 

Katılım ücret: 300 TL

Seminer saatleri: Cumartesi, Pazar 09 00 – 12 00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

29 Temmuz - 3 Ağustos 2017 

NOTOS ile Yaratıcı Yazarlık Atölyesi                                                        Atölye sorumlusu: Semih Gümüş

 

Ayrıntılı bilgi ve kayıt için www.notosatolye.com

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 - 6 Ağustos 2017  

Gök, Kubbe, Boşluk: Mimar Sinan

Kamil Fırat

 

Katılım ücret: 500 TL

Seminer saatleri: Cuma 18 00 -20 30, Cumartesi, Pazar 09 00- 12 00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 - 13 Ağustos 2017

Yaratıcılık Atölyesi                                                                                   Atölye sorumlusu: Nurten Meriçer

 

ayrıntılı bilgi ve kayıt için:

www.salondecreativithe.com, salondecreativithe@gmail.com    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

17-20 Ağustos 2017 

Giysinin Masalı, Masal Giysisi                                                                     Kolaylaştırıcılar: Günnur Başar,  Ayşen Sert , Gül Pekkul, Yeşim Eratlı

 

 

Masallar dış dünyayı anlatır gibi görünseler de aslında iç dünyamızı anlatırlar, bizi bize tanıtırlar. Masallar ve ritueller, dış dünyayla bu içsel anlam arasındaki bağlantıyı kurmak için yaratılmışlardır.

Hayatımızın ilk yarısı kendimize yolculukla geçer. İnsan, bilimin söylediği gibi, dünyaya geldiğinde kendini bilen bir varlık değil, masalların söylediği gibi daha çok kendini keşfetmesi gereken biri. İnsan doğumla ölüm arasında, kendine doğru yol alıyor. Masallar ona yol gösteriyor; devleri yenmek, kendi cadılığıyla karşılaşmak, kendi prens ve prenseslerini bulmak üzere...

 

Atölye, Şifa Okulu* mezunlarının kurduğu Farkındalık Atölyesinin ikinci çalışmasıdır. Kolaylaştırıları uzun yıllardır farkındalık ve şifa alanında  çalışan hoca ve öğrencilerdir.

 

*Şifa okulu, Homeopati Derneği ve bağımsız çalışan bazı şifacılar (masaj terapistleri, psikoterapistler, Fitoterapi uzmanları) tarafından Günnur Başar yönetiminde, 2013 yılından başlayarak 3 yıl boyunca, Buğday Derneği desteğiyle, Kazdağları’nda gerçekleştirilen bu program modern bilimin acıları  dindirmekte yetersiz kaldığı bir ortamda,  "tam teçhizatlı" şifacılar yetiştirmeyi amaçladı ve ilk mezunlarını Aralık 2015’te verdi. Bu şifacılar yalnız teknik ile değil, hayata karşı derin bir şefkat ve gözlem ile de donatıldılar.

 


Çalışma akışı:

1. Gün: geçmişi masallastırmak, masalımızla bağlantı kurmak
2. Gün: kahramanı keşfetmek, masalı yeniden yazmak, kendi masalımızı yazmak
3. Gün: kahramanı giydirmek, giysimizi dikmek
4. Gün: kahramanın dile gelmesi, geleceğin masalını kurmak, Karakterimizi giydirmek

TEORİK BÖLÜM 1-2
Masalı anlamak, masallarla çalışmak ne demek, masallar yetişkinler için ne anlama geliyor?, masallar aracılığıyla kendimizi tanımak, bizim masalımız, kendi masalımıza bir bakmak, içimizdeki masal, içimizdeki kahraman, kahramanın yolculuğu, içimizdeki kahraman ne yapar, ona ne yakışır, giyinmek neyi değiştirir, kendi imajımız ile çalışmak.

Teorik Bölüm 3-4
Bir masal seçmek, kendimizi anlamak, masal ile kendi hikayemiz arasındaki bağlantıyı kurmak ve bu bağlantıyı masala ve masal giysisine yansıtmak, masalı dönüştürmek, işte sihrin yer aldığı nokta, masalı nasıl dönüştüreceğimizi anladığımız noktada kendi hikayemiz de dönüşecektir, kendimizi dönüştürmek, dönüşüm yetişkinin hayatındaki büyüme ve değişikliktir. Dönüşüm yeni başlangıçlar demektir, son aşama! Yeni hikayenizin yolu açık olsun…ayrıntılı bilgi ve kayıt için: Yeşim Eratlı, M:0532 297 9509,  pehlivany@hotmail.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

25 - 27 Ağustos 2017

Anadolu'da Aşk : Yunus, Mevlana, Hacı Bektaş

Ali Canip Olgunlu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

8-10 Eylül 2017

Antik Kentlerde Ekonomik Örgütlenmeler ve İlişkiler: Parion Antik Kent Gezisi           

Vedat Keleş 

 

Strabon’un Troas’ta, Lat. Claudius Ptolemaius Mysia’da, Pseudo- Scyclax’un Phrygia’da olduğunu kabul ettiği Parion kenti Çanakkale Boğazının Anadolu kıyısında, Marmara denizine doğru genişlediği doğu bölümde yer alır. Günümüzde antik kentin merkezi, Çanakkale İli, Biga İlçesi, Kemer Köyü sınırlarındadır. 2005 yılından beri yürütülen çalışmalarda özellikle nekropolis alanından elde edilen veriler göz önünde bulundurularak Parion, bir Troas kenti olarak kabul edilmektedir

Kentin kurulduğunun düşünüldüğü M.Ö. 709 yılından sonra Parion’dan tarihi bir olay içinde bahseden ilk yazar Herodotos’tur: Anadolu’ nun Pers hâkimiyeti altında olduğu dönemlerde Skythler ile Persler arasındaki savaş durumunda Parion satrapı Herophantos’un adından söz etmiştir (M.Ö. 514- 513)

Parion kenti hem verdiği stratejik kararlar hem de jeopolitik konumu nedeniyle her daim önemli bir şehir olmuştur. Kentin öneminin farkında olan Roma, Parion’u ilki Julius Caesar ya da Augustus Dönemi’nde, ikincisi de Hadrianus Dönemi’nde olmak üzere iki kere koloni kenti olarak ilan etmiştir. Kazı çalışmalarında bulunan sikkeler üzerindeki CGIP (Colonia Gemella Iulia Pariana) ve CGIHP (Colonia Gemella Iulia Hadriana Pariana) lejantları bunu doğrulamaktadır. Kentin Hadrianus Dönemi’nde ikinci kez elde ettiği statüden sonra mimari faaliyetlerinde hızlanma olduğu tahmin edilmektedir. Özellikle kentin en göze çarpan yapılarından biri olan ve M.S. 2. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen tiyatronun mimari bezemeleri ve kabartmaları bunu göstermektedir. Parion’un Bizans Dönemi’nde de önemini yitirmediği ve önemli bir piskoposluk merkezi olduğu kente gönderilen rahiplerden anlaşılmaktadır. 

Propontis bölgesinin güneyinde, bulunduğu jeopolitik konumu ile tarihin her döneminde bölgede söz sahibi olmak isteyen egemen güçlerin elinde tutmak istedikleri bir antik kent olan Parion’u tarihin karanlık uykusundan uyandırma düşüncesi 1995 yılında Prof. Dr. Cevat BAŞARAN tarafından ortaya atılmıştır.

Ayrıntılı bilgi için bkz:

Parion Kazıları
http://www.parion.biz/

fen.omu.edu.tr/akademik/akademik-personel

Katılım ücret: 500 TL

Seminer saatleri: Cuma 18 00 - 20 30, Cumartesi 09 00- 12 00

Pazar 07 00 Kazı alanı ziyareti için hareket

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 -17 Eylül 2017

“İmparatorluğu” Karşılaştırmak: Küresel Tarih İçinde Osmanlı’dan Türkiye’ye                     

Murat Dağlı

Katılım ücret: 500 TL

Seminer saatleri: Perşembe: 18 00 -20 30, Cuma, Cumartesi, Pazar: 09 00- 12 00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

22 - 24 Eylül 2017

Dünyada Popülizm Dalgası

Soli Özel                                

 

Katılım ücret: 500TL

Seminer saatleri:

Cuma 18 00 -20 30, Cumartesi, Pazar: 09 00- 12 00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

www.tasmektep.com,

M:0542 488 33 07,  T:0286 752 59 99,

E: adatepetasmektep@gmail.com,

www.facebook.com/AdatepeTasmektep

    Geri Dön

    Ana Sayfa
    Kurumsal
    Haberler / Duyurular
    Etkinlikler
    Nakkaştepe Projesi
    İstanbul Şubesi Lokali
    Üyelik
    Kan Bankası
    Yayınlar
    Ürünler
    Galeri
    Kariyer
    Linkler
    İletişim

-----------------------------------------
 
 
Müfit Erkarakaş

Sevgili Mülkiyeliler
-----------------------------------------

-----------------------------------------
 
 
-----------------------------------------
 
 
-----------------------------------------
 
 
-----------------------------------------
 
 
Gülseren Karaçizmeli

"ADAY VAR, ADAY VAR"
-----------------------------------------
 
 
Selçuk Yıldız

Elde var...
-----------------------------------------
 
 
-----------------------------------------
 
 
Mehmet Uysal

Akılbilim
-----------------------------------------
 
 
Akın Evren

Buluşma Yeri
-----------------------------------------
 
 
-----------------------------------------


Ana Sayfa İletişim Üye Listesi