24.09.2023 Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Toplantısı

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ İSTANBUL ŞUBESİ 2023 YILI 

YÖNETİM ve DENETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

 

TOPLANTI TUTANAĞI

TARİH - SAYI

24.09.2023 - 6

 

 

 

 

GÜNDEM

  1. Mentor-Menti Projesi
  2. Şube web sitesi
  3. Bursların devamlılığı
  4. Mülk satışları
  5. 4 Aralık Kuruluş Yıldönümü kutlama etkinliği

 

TOPLANTIYA KATILANLAR: Hüseyin Ortak, Berrin Tavman, Filiz Mut, Meral Sağır Öztoprak, Ümit Aktaş, İlyas Hanalp, Ümran Bektaş, Mehmet Ali Türesay, Emre Sarıkaya, Hülya Aydeyer

 

GÜNDEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

1. Mentor-Menti projesinin ikinci dönemi ile ilgili genel bilgilendirme yapıldı. Buna göre; yapınan başvurular ve yönetimin bizzat daveti ile 27 mentor 27 menti olmak üzere yeni ekibin oluşturulduğu, eşleştirmelerin gerçekleştirildiği ve hem organizasyon hem de görüşmelerle ilgili işbölümü için gerekli görevlendirmelerin tamamlandığı bilgisi verildi. Geçmiş dönem projeye katılanların Şube ile ilişkilerinin devamlılığı için neler yapılabileceği, ayrıca gelecek dönem daha fazla katılım için şimdiden hem öğrencilere hem de mezunlara ulaşma amacıyla web sitesi, sosyal medya ve yüz yüze iletişim kanallarının aktif kullanımı kararı alındı.

2. Mevcut web sitesinin yenilenmesi, iletişimin web sitesine referansla sağlanması, yeni içerikler üretilmesi ve yayınlanması kararı alındı. Buradan hareketle mentor-menti proje içeriklerini yayınlama ve arşivleme aracı olarak kullanılması hedeflendi. Buna göre yeni web sitesi hem duyuru, haber gibi içeriklere kaynak olacak, hem proje tanıtım ve takip alanı yaratacak, hem de Şube’nin ve üyelerin içerik üretebileceği bir hale getirilecek şekilde düzenlenmesi hedeflendi.

3. Ailesi depremde zarar gören öğrenciler için ayrılan burs fonunun devamlılığı için çalışmaların devam etmesi kararı alındı.

4. Bodrum ve Mecidiyeköy’deki mülklerin satışı ile İstanbul’da yeni bir birlik binası satın alınması hedefi tartışıldı. Mevcut piyasa koşulları gözetilerek en karlı biçimde nasıl hareket edilebileceği görüşüldü. Buna göre hâlihazırda kurulan emlak komisyonuna düşünülen alternatif yöntemlerin sunulacağı bir toplantının önümüzdeki hafta düzenlenmesi kararı alındı.

5. Kuruluş Yıldönümü için 3 Aralık’ta düzenlenecek olan etkinlik ile ilgili Vakıf ile planlanan işbölümü anlatıldı.  Ayrıca Kuruluş Yıldönümü etkinliğinin bir günle sınırlı olmaması, birkaç gün sürecek bir dizi etkinliğin planlanabileceğinden hareketle 2 Aralık günü bir konferans organize edilmesi kararı alındı. Eğer katılım ve geri dönüşler istenilen düzeyde olursa sonraki yıllarda daha geniş kapsamlı etkinliklerle zenginleştirilmesi hedeflendi. Etkinliğe kaynak sağlanması için yapılacak sponsor görüşmelerini planlamak amacıyla ilk toplantının iki hafta sonra yapılması kararı alındı.

10:30’da başlayan toplantı 13:00’te bitirildi. 

 


Paylaş

Çarşı Caddesi No: 10 34674 Kuzguncuk, İstanbul
0216 492 41 16