8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü

Sevgili Mülkiyeliler,

Siyasal olarak kökleri Fransız Devrimi’ne kadar uzanan kadın hareketi; 19. yüzyılda dünyanın dört bir yanında kadın işçilerin, “10 saatlik iş günü”, “eşit işe eşit ücret” başta olmak üzere insanca çalışma ve yaşam koşulları talebiyle başlamıştır. 1910 yılında toplanan Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı’nda 8 Mart, “Dünya Emekçi Kadınlar Günü” olarak ilan edilmiştir.

O günlerden bugüne 8 Martlar, kadın işçilerin sömürüsüne karşı mücadele günü olarak eylemlere ve gösterilere sahne olmuştur.

Tarihsel olarak, sınıflı toplumların ve özel mülkiyetin ortaya çıkışı ile başlayan kadına karşı şiddet, dünyamızı her geçen gün daha da sarsan baskı ve otoriterlik ile artmaktadır. Yaşamın her alanında; savaşlarda, doğal afetlerde, ekonomik krizlerde,  özverili duran, yaşamı emeği ile yoğuran kadınlar ayrımcılıkla karşı karşıya kalmaktadır. Kadın hareketi, başta yaşam hakkı olmak üzere, kadına yönelik her türlü baskı, şiddet ve ayrımcılığa karşı, eşit yurttaşlık, eşit ücret, eğitim, güvenceli çalışma, siyasal hakları kazanma mücadelesi, şiddetin/istismarın son bulması, çocuk ve yaşlı bakımının kamulaştırılması vb. gibi başlıklar üzerinden mücadele vermektedir.

8 Mart, mücadelenin, insanca, adil, özgür ve eşit bir dünya özleminin, kadın direnişinin yıl dönümü olarak insanlığımız için umut olmaya devam etmektedir.

Biz Mülkiyeliler, bu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde de kadın-erkek, “BİRLİK” te çağdaş bir toplumun temel gerekleri olarak kadın özgürlüğünün, kadın istihdamının, laik ve bilimsel eğitiminin, siyasal temsiliyetinin artması taleplerimizi bir kez daha yineliyor, Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyoruz.


Paylaş

Çarşı Caddesi No: 10 34674 Kuzguncuk, İstanbul
0216 492 41 16