Mülkiye Tarihi

 
Mülkiye tarihi, 1859 yılında İmparatorluğun kötü giden durumunu düzeltmek için batılı, çağdaş sistemin kurulması ve bu yeni sistemi yürütecek idarecilerin yetişmesi amacıyla Mekteb-i Fünun-u Mülkiye’nin açılışı ile başlar. Dönemin padişahı Abdülmecit’tir. Daha sonra ise padişah II. Abdülhamit’le sorunlu bir ilişki içinde olan okul, Mekteb-i Mülkiye-i Şahane adını alır. İlk kez yabancı öğrenciler bu dönemde Mülkiye’ye gelirler. 

Beden eğitimi ve spor dersleri başlar, okul binası Yıldız’a  taşınır. II. Meşrutiyet’le gelen İttihatçıların aldığı bir kararla  Okul kapatılır. Bu dönemde kurulan Müdavimin-i Mülkiye  Cemiyeti Türkiye’de kurulan ilk öğrenci cemiyetidir. 

I. Dünya Savaşı’nın ilk üç yılında Mülkiye kapalı kalır. Bu arada okulun adı Mekteb-i Mülkiye olmuştur. 

Talat Paşa’nın çabalarıyla okul tekrar açılır. Kurtuluş Savaşı başlamadan 17 yaşında bir Mülkiye öğrencisi Cemal Edhem Yeşil, Mülkiye Marşı’nı yazar. Kurtuluş Savaşı sonrasında Mülkiye Mektebi, Cumhuriyet memurları’nı yetiştirme görevini üstlenir.
 
Mülkiye’nin 76. kuruluş yıldönümünde okulun adı Siyasal Bilgiler Okulu olur. Atatürk dil devrimine uyarak, Mülkiye Mektebi’nin de adını değiştirmiştir. 1936’da okul Ankara’ya Cebeci’deki yeni binasına taşınır, bu bina kuruluşundan itibaren 9. binasıdır.  

1940’lar üniversitelerin yeniden örgütlenme yıllarıdır. 1949’da Siyasal Bilgiler Okulu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi olur. 


1950 1960 dönemi  fakülte öğretim üyelerinin ve öğrencilerinin ülke siyasi yaşamında etkin rol almalarına  sahne olur. Mülkiye tarihine "Kanlı Cuma" olarak geçen  29 Nisan 1960'ta birçok öğrenci ve öğretim üyesi yaralanır, fakülte binası büyük ölçüde tahrip olur.

1960’ı  takibeden yılarda  okulda "İnek Bayramları" geleneksel hale gelir. 1970’lerde Mülkiye, dönemin siyasi iktidarına karşı saflarda yerini alır. Bu yıllarda okul “Solcu  Mülkiye”  olarak tanınır. 
 
1976 -1980’li yıllar, Mülkiye öğretim üyeleri ve öğrencileri açısından  zor günlerin yaşandığı, beş öğrencisini  kaybettiği  dönemdir. 

1980 sonrasında ise Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde eğitim, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Maliye, İşletme, İktisat, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler bölümleri olmak üzere 6 bölüm olarak düzenlenir. 1981'de Sosyal Politika Enstitüsü kurulan Fakültede, 1989-1990 öğretim döneminden itibaren isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması getirilmiştir.


1990’lar Türkiye’nin internetle tanıştığı, kişisel bilgisayar kullanımının artmaya başladığı yıllar olarak bilinir. Bu gelişmeden Mülkiye de payını almıştır. Okula öğrencilerin kullanımı için bilgisayar salonu kurulmuş, İnternet altyapısı hazırlanmış ve SBF Kütüphanesindeki tüm yayınları gösteren katalog elektronik ortama taşınmıştır. 1943 yılından buyana yayın hayatını sürdüren ve Türkiye’nin en köklü süreli yayınlarından biri olan SBF dergisi Hakemli Dergi statüsüne taşınmıştır.
 
2000’li yıllar Mülkiye’nin 150. Kuruluş yıldönümünün kutlanacağı 2009 yılına kadar, Okulumuzun tarihi ve geçmişi hakkında önemli faaliyetlerin yapıldığı yıllardır. Bu dönemde Fakültenin Sütunlu Salonunda bir SBF müzesi oluşturulmuş, Okulumuzun ikinci ve üçüncü katlarında okulumuzun yakın tarihine ilişkin fotoğraflar sergilenmeye başlamış, Okulumuzun tarihine ilişkin belge, kayıt, anı, eşya türü materyaller objektif tarihçilik usulleri çerçevesinde toplanmaya ve sergilenmeye başlamıştır. 2009 yılında ise okulumuzun 150. Yaşı coşku ile kutlanmıştır.
l 

 

Paylaş

Çarşı Caddesi No: 10 34674 Kuzguncuk, İstanbul
0216 492 41 16