Mülkiyeliler Birliği Tarihi1946 yılında kurulan Mülkiyeliler Birliği, Mülkiye mezunlarının kurduğu üçüncü dernektir.Mezunların kurdukları ilk dernek , Ağustos 1908’de İstanbul’da kurulan Mekteb-i Mülkiyye Mezunları İttihad ve Teavün Cemiyeti (Mülkiye Mezunları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği)’dir. İkincisi ise, Aralık 1921’de yine İstanbul’da kurulan Mülkiye Mezunları Cemiyeti’dir. 

Mülkiyeliler Birliği ise 1943 yılı mezunları Ahmet Alpaslan, Asaf Kemal Aydar, Cevdet Özden, Cemal Tekinel, Faruk Aker, Halit Tokullugil (Hasar), Halit Işıl, Hüsamettin Kılıç, Hayri Öncel, Naci Erten, Naci Tibet, Rahmi Tuncağıl, Sadettin Atay, Süleyman Sırrı Agun, Selahattin Akalın, Turhan Energin, Ziya Eralp ve Zeki Toker tarafından kurulur. 

Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi ise 1965 yılında; Hasan Tongaoğlu, Erdoğan Aliveren, Haydar Şayıroğlu, Kadir Öztürk, Celal Tüfekçi, Muammer Kösebay ve Nejat Akyüz tarafından kuruldu.

Paylaş

Çarşı Caddesi No: 10 34674 Kuzguncuk, İstanbul
0216 492 41 16