Yunus Isın

Sevgili Mülkiyeliler,
Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubemizin 26.01.2020 tarihinde yapılan Genel Kurulu’nda yeni Yönetim ve Denetim kurulları belirlendi. Genel Kurulumuza katılarak yeni dönem çalışmalarımız için katkı sağlayan, destek olan tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz.
Üzerimize aldığımız görevin önemini biliyoruz. Üyelerimizin destek ve önerileri ile Mülkiye’nin köklü geleneklerine uygun bir çalışma anlayışı içinde olacağız.
 
Mülkiyeliler Birliği kurulduğu günden bugüne Mülkiye geleneğinin sürdürülmesinde ve geleceğe taşınmasında önemli görev sorumluluklar üstlenmiştir. Bu geleneği geleceğe taşımak için önümüzdeki dönemde öncelikle yeni mezunlarımızın Mülkiyeliler Birliği’ne üye olmalarını ve yönetim organlarında daha çok görev almalarını hedeflemekteyiz.
 
Sevgili Mülkiyeliler,
Geçtiğimiz 4 Aralık’ta okulumuz Mülkiye’nin 160.yılını onurla ve gururla kutladık.
Mülkiye Türkiye’nin en köklü kurumlarında biri olarak anılır, bilinir. Çünkü Mülkiye modernleşme hareketlerinin öncüsüdür ve bilimin rehberliğinde ülkenin geleceğine aydınlık bir yol açmıştır.
Ekonomi, siyasal ve sosyal bilimlerin araştırılması, öğretilmesi Mülkiyeli bilim insanlarının emeği ve çabası ile ülkenin geleceği için bir rehber olmuştur. Tüm bu çabalar Mülkiye’nin güçlü geleneğinin temellerini oluşturmuştur.
Bu gelenek 160 yıllık tarihinde öğrencileri, öğretim üyeleri, mezunları ve çalışanları ile birlikte kuşaktan kuşağa taşınmış ve hiçbir güç bu geleneği ortadan kaldıramamıştır.
Bu gelenek bilimi savunma geleneğidir,
Bu gelenek, insanlık için mücadele geleneğidir,
Bu gelenek, hukukun üstünlüğünü savunma geleneğidir,
Bu gelenek, kamusal alanın kamunun çıkarları için savunulması geleneğidir,
Bu gelenek demokrasiyi savunma geleneğidir,
Bu gelenek haksızlığa, despotizme karşı çıkma geleneğidir.
 
160 yıllık tarihimiz bu değerleri yaratırken, okulumuza, öğrencilerimize, öğretim üyelerimize ve değerlerimize saldırılar da hep olmuştur.
Mülkiyeyi ve Mülkiyelileri itibarsızlaştırmak isteyen, Mülkiye geleneğinden rahatsız olanlar, bugün de Mülkiye bileşenlerine ve değerlerimize saldırmaktadırlar.
Ancak, 160 yıllık tarihimiz, biz Mülkiyelilere en zor zamanlarda birlikte olmayı, geleneğine ve değerlerine sahip çıkmayı öğretti.
Bu nedenle Mülkiye Camiası olarak hala ayaktayız, mücadelede birlikteyiz.
Mülkiyenin devrimci geleneğinin gereği olarak,  bilim için, temel insan hakları ve özgürlükler için, hukukun üstünlüğü için, demokratik ilkelere bağlı olarak hukukun yol göstericiliğinde,  her türlü baskı ve antidemokratik uygulamaya karşı çıkmaya devam edeceğiz.
Tüm Mülkiye bileşenleri olarak Mülkiye’yi savunacağız, ülkemizi, okulumuzu ve geleneğimizi daha aydınlık bir geleceğe taşıyacağız.
Saygılarımızla,
 
Yunus Isın
 
 

Paylaş

Çarşı Caddesi No: 10 34674 Kuzguncuk, İstanbul
0216 492 41 16