Mülkiyeliler Birliği Kültür ve Sosyal Tesisleriİstanbul'un tarihi yapılarından biri olan Beylerbeyi Sarayı Gazhanesi, Kuzguncuk Nakkaştepe'de Boğaziçi'ne açılan, yüzyıllık çınar, kayın, çam ağaçlarıyla kaplı bir vadide yer almaktadır. 

Gazhane binası 1862 yılında Beylerbeyi Sarayı'nın aydınlatılması ve ısıtılması için "Gas De France" Şirketi'nce inşa edilmiştir. Daha sonra Kuzguncuk semtine de hizmet vermeye başlayan Gazhane, semte elektrik gelmesiyle 1940 yılında hizmetini durdurmuştur. 78 yıl kesintisiz hizmet veren tesisin metal bölümleri sökülerek, Kadıköy Gazhanesi'ne taşınmış, geriye sadece taş duvarlar kalmıştır.  


Tarihi Beylerbeyi Gazhanesi'nin ana ve yardımcı binalarının zamana direnebilen taş duvarları ile havuzları, Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından, Beylerbeyi Sarayı'nın müştemilatı olarak değerlendirilmiş ve birinci sınıf tarihi eser olarak kayda alınmıştır.


 


Daha sonra 10 dönümlük alan içinde yer alan Gazhane tesisleri, Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından, Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi'ne 49 yıl için tahsis edilmiştir. 

Mülkiyeliler Birliği'nin amacı endüstriyel mirasımızın seçkin bir örneği olan Beylerbeyi Sarayı Gazhanesi'ni restore ederek, hem Mülkiyeliler'i hem İstanbullular'ı, kültürel ve sosyal hizmetler sunabilecek yeni bir tesise kavuşturmaktır. Böylelikle, bu tarihi sanayi binası yeniden eski görünümüne kavuşturularak gelecek kuşaklara aktarılacak, ancak yeni fonksiyonlar üstlenerek bu kez sanayi ürünü değil, düşünce, kültür, sanat ve sosyal hizmetler üretecektir. 

Mülkiyeliler, bu sanayi tesisinin yeni işlevlerle ve eski stiline uygun biçimde ortaya çıkartılmasının hem Mekteb-i Mülkiye'nin İstanbul'da başlayan tarihine ve hem İstanbul'a karşı görevleri olduğunu düşünmektedirler.

 


Paylaş

Çarşı Caddesi No: 10 34674 Kuzguncuk, İstanbul
0216 492 41 16